Gedeputeerde Twan Beurskens brengt werkbezoek aan 'Beekse ondernemer van het jaar'

werkbezoek Twan Beurskerns aan Hennekens Glasbedrijf Beek4 feb 2015 - Woensdag 4 februari heeft Twan Beurskens, gedeputeerde Economische Zaken en VVD-lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen 2015 , een bezoek gebracht aan de ‘Beekse ondernemer van het jaar’ Raymond Hennekens. Hennekens Glasbedrijf Beek (HGB) legt zich toe op het produceren van vele soorten glassoorten en het verhandelen daarvan. (www.hgb.nl)LEES VERDER

Op weg naar de Provinciale Staten Verkiezingen 18 maart 2015

Ghislen Nysten, Kandidaat PS uit BeekOp de algemene ledenvergadering van de VVD Limburg op 17 november 2014 is de verkiezingslijst voor de Provinciale Statenverkiezingen vastgesteld door een groot aantal Limburgse VVD leden. Ik ben dan ook zeer verheugt om u doormiddel van dit artikel op de hoogte te stellen van het feit dat ik, als Beekse kandidaat, met nummer 9 op de lijst, een mooie plaats heb weten te bemachtigen. De VVD Beek zal er dan ook alles aan gaan doen om een goed resultaat neer te zetten en zo proberen een Beeks geluid in de Provinciale Staten te laten doorklinken.LEES VERDER

Standpunten VVD fractie inzake agendapunt GR 22-1-2015; Vaststelling BP “Printhagenstraat en Bosserveldlaan te Beek" en motie CDA aangaande de Beek App

Het BP was nodig om t.b.v. dhr. Bruls invulling te geven aan ‘Ruimte voor ruimte’ (Om door Bruls gemaakte sloopkosten terug te verdienen, worden middels het Ruimte voor Ruimte-project elders door hem woningen gebouwd). LEES VERDER

Standpunt VVD Beek inzake agendapunt Treasurystatuut, raadvergadering 27 november 2014

College van de Gemeente Beek geeft zichzelf een vrijbrief om ongebreideld leningen te verstrekken!

27 nov 2014 - De VVD fractie heeft niet ingestemd  met het statuut, i.h.b. omdat het college van B&W de bevoegdheid heeft zelfstandig te mogen beslissen (dus zonder toestemming van de raad) om leningen tot een max van € 100.000,-- te mogen verstrekken/garanderen aan ‘winstcreërende organisaties’ èn omdat naar de mening van de VVD in een dergelijk geval sprake is van een politieke keuze. Daarnaast wordt  boven € 100.000,-- ‘slechts’ de zienswijze van de raad gevraagd, maar beslist het college.LEES VERDER

meer...

Afdeling Beek

Welkom op de website van de VVD Beek.

Bij de VVD gaat het om de waarden vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid van mensen.

Als u dit ook vindt, word dan nu lid van de VVD Beek.

Dit lidmaatschap is gratis en verplicht u tot niets maar kan er wel voor zorgen dat u een waardevolle bijdrage aan onze Beeker gemeenschap kunt leveren indien u dit wenst.

Lid worden gaat gemakkelijk door uw naam en adresgegevens in te vullen op het contactformulier, waarna iemand van de afdeling persoonlijk met u contact zal opnemen voor een kennismakingsgesprek.


Deze VVD website maakt gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid